قوی ترین سایت سرگرمی و عکس

عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
راننده حواس پرت یک کامیون حمل سیمان با ریختن سیمانها بر روی اتومبیل این خانم باعث این اتفاق شد اما با کمک تیم امداد پس از گذشت چند ساعت این خانم با جراحت های بسیار کم نجات پیدا کرد.
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
عکسهایی از گیر کردن این زن زیر سیمان
 
تعداد نمایش ۱۳۰۲۵ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰