قوی ترین سایت سرگرمی و عکس

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر
عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر

آسیب رساندن به کودکان/عراق Jun 18/2005

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

قربانیان تسونامی/ اندونزی Dec 28/2004

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

شناگر/مسابقات پاراالمپیک آتن Sep 20/2004

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

حمله ملخها در سنگال Sep 01/2004

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

جمع آوری مردگان در پی انفجار در قطار مادرید Mar 11/2004

 عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

شکنجه زندانیان در ابو غریب Apr 28/2003

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

سقوط دیکتاتور عراق Apr 09/2003

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

بغداد در آتش Mar 20/2003

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

مرگ ۸۵ تماشاگر بر اثر سقوط هواپیما در اکراین gJul 27/2002

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

آخرین لحضات زندگی دانیل پیارل عکاس پاکستانی Jun 30/2002

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

بن لادن Nov 08/2001

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

خاکستر باقی مانده از برج های دوقلو Sep 11/2001

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

یکی از ۲،۷۵۲ قربانی ۱۱سپتامبر

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

سوزاندن حیوانات بدلیل بیماری/انگلیس Feb 01/2001

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

پایان کار هواپیما کنکورد Jul 25/2000

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

ترسیدن کودک از سربازان مهاجم آمریکا در کوبا Apr 22/2000

عکس های تاسف بار و فراموش نشدنی در ۱۰ سال اخیر، www.pixnaz.info

تعداد نمایش ۱۵۲۸۷۰ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰