قوی ترین سایت سرگرمی و عکس

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است
عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

شهر اردوس که یک شهر مدرن در چین می باشد برای یک میلیون نفر ساخته شده است که پس از ۵ سال هنوز نیز خالی از سکنه می باشد و به شهر مدرن ارواح چین مشهور است.
 

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

 

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

عکسهایی از شهری مدرن که شهر ارواح شده است

تعداد نمایش ۲۵۹۰۲ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰